Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja
Sekcije

Opis sodelovanja in čezmejnega učinka

Opis sodelovanja in čezmejnega učinka
 
Za uspešno izvedbo projekta bo potrebno tesno čezmejno sodelovanje, ki ima sicer že za sabo solidne stike, sodelovanje in izkušnje iz preteklih let. S temi dejavnostmi sodelovanja in usklajevanja se želijo okrepiti skupna prizadevanja za preseganje ovir, ki izhajajo iz jezikovnih različnosti in iz razlik med upravnimi, pravnimi, socialnimi, izobraževalnimi in kulturnimi sistemi obeh držav.

V okviru tega projekta se želijo okrepiti zlasti sledeči vidiki:
- Čim večje sodelovanje in soudeležba slovenskih partnerjev pri izoblikovanju, načrtovanju in izpeljavi projekta;
- Čim večja soudeležba slovenske jezikovne manjšine pri vseh dejavnostih projekta;
- Sodelovanje vseh zainteresiranih Slovencev in Italijanov pri športnih, kulturnih in umetniških dejavnostih, pobudah ter prireditvah;
- Odlično kritje izbranega območja s prisotnostjo dveh partnerskih subjektov na slovenskem ozemlju;
- Čim večja navezava na prioritete, določene v dveletnih slovenskih programskih dokumentih iz naslova Phare CBC Slovenija-Italija 2000-2006;
- Navezava prave mreže sodelovanja z drugimi slovenskimi in italijanskimi združenji, partnerji in udeleženci projekta;
- Skupna izraba in popularizacija rezultatov projekta, še zlasti v luči njegove ponovljivosti na italijansko-avstrijsko-slovenski tromeji v naslednjih letih;
- Nadaljevanje sodelovanja tudi po izteku financiranj iz evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za presojanje kakovosti čezmejnega sodelovanja želimo poudariti, da predvideva pričujoči projekt sledeče:
- sodelovanje-soudeležbo slovenskih partnerjev v predhodni fazi sodelovanja;
- skupno italijansko-izvedbo vsaj enega dela projekta;
- skupno izrabo rezultatov projekta in navezovanje mrež med lokalnimi oblastmi/podjetji/združenji;
- nadaljevanje sodelovanja tudi po izteku financiranj iz evropskega sklada za razvoj podeželja;
- stopnjo kritja področja Interreg (prisotnost dveh subjektov, soudeleženih pri prejšnjih točkah);
- navezavo na prioritete, določene v dveletnih slovenskih programskih dokumentih (Grant Scheme in Small Project Fund).

Za presojanje čezmejnega učinka, želimo poudariti, da predvideva pričujoči projekt sledeče:
- premoščanje posameznih pravnih, upravnih, jezikovnih in kulturnih pregrad in razvijanje skupnih standardov;
- navezovanje in razvijanje področnih čezmejnih mrež;
- boljši pretok informacij z običajnimi izmenjavami podatkov med soudeleženimi subjekti pri pripravi in izvedbi projektov;
- ponovljivost projekta;
- koriščenje projekta s strani celotnega obmejnega prebivalstva;
- ovrednotenje umetniškega, zgodovinskega in kulturnega bogastva zainteresiranih območij;
- povečanje turističnega pritoka;
- ustvarjanje novih delovnih mest;
- sodelovanje in integracijo na kulturnem, športnem in socialnem področju.

Za presojanje specifičnih preferenčnih kriterijev, ki jih predvideva razpis, želimo poudariti, da predvideva pričujoči projekt sledeče:
- čim večjo soudeležbo slovenske manjšine pri načrtovanju in izvajanju projekta s sodelovanjem vsaj petih manjšinskih organizacij (5 točk);
- udeležbo dveh slovenskih partnerskih občin (2 točki).

V okviru organizacijskih dejavnosti projekta je predvidena presoja o možnosti predstavitve zrcalnega projekta s strani slovenskih parterjev. S tem bi lahko prišlo do tvornejšega sodelovanja preko evropskih (Phare CBC - razpisi ob koncu leta 2003) in državnih slovenskih sredstev (sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj – razpis 2003).

  

ta splet je delno finansiran s programom
Interreg Italija-Slovenija 2000-2006