Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja
Sekcije

Partnerji

  Partnerji
 


Koristnik - Izvajalec:

Občina Trbiž - Comune di Tarvisio


Nacionalni partnerji:

OBČINA NABORJET OVČJA VAS
33010 NABORJET (UD)

SLOVENSKO KULTURNO SREDIŠČE PLANIKA KANALSKA DOLINA
Ulica Pontebbana 28
33010 UKVE

SLOVENSKI KULTURNI SKLAD PONCE
Ulica Pontebbana 28
33010 NABORJET

GLASBENA MATICA
Via Montorsino 2
34135 TRST

SLOVENSKO KULTURNO GOSPODARSKA ZVEZA (SKGZ)
Ulica San Francesco 20
34133 TRST

SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ (SSO)
Ulica Donizetti 3
34133 TRST


Slovenski partnerji:

Občina Kranjska Gora
Kranjska gora

Občina Bovec
Bovec


Lokacija projekta:

Občini Trbiž in Naborjet-Ovčja vas v Italiji,
občini Kranjska Gora in Bovec v Sloveniji.

Predmet: Interreg III/A Italija-Slovenija
 
 
Po vstopu Slovenije v Evropsko Unijo so se znatno povečale možnosti za čezmejno sodelovanje v obmejnem prostoru Slovenije in Italije. Zlasti je pomembno sodelovanje pri pripravi skupnih razvojnih projektov, ki se financirajo iz evropskih razvojnih skladov in programov. V Evropski Uniji se naslednje programsko obdobje prične leta 2007 in za pripravo kvalitetnih projektov za to obdobje, je potrebno se že pričeti pripravljati.
 
V ta namen Občina Trbiž v sodelovanju z Generalnim Konzulatom Republike Slovenije v Trstu, organizira simpozij z župani, upravitelji in občinskimi uslužbenci obmejnih občin iz slovenske in italijanske strani. Tematika simpozija obravnava različne možnosti in priložnosti čezmejnega sodelovanja med subjekti in institucijami v Italiji in Sloveniji.
Srečanje bo na Trbižu 17.junija 2005 v Kulturnem centru v ulici/via Stazione.
 
S pomočjo strokovnjakov iz Italije in Slovenije, bi radi ob tej priložnosti, pripomogli k razširitvi poznavanja nekaterih evropskih programov, za uresničitev skupnih projektov čezmejnega sodelovanje. V sklopu srečanja bodo predstavljeni tudi primeri dobre prakse v dosedanjih uspešnih projektih na posameznih področjih. Nakazane bodo tudi konkretne možnosti sodelovanja za predstavitev novih skupnih projektov na bodočih razpisih v najbolj zanimivih sektorjih sodelovanja. Predviden je tudi del namenjen upraviteljem za osvojitev znanj o procedurah in določilih pri izvajanju evropskih projektov. Ti projekti pa so lahko zanimivi tudi z vidika večjega vključevanja vaše pokrajine in lokalnih uprav v te razvojne programe.
 
 
                                               P R O G R A M
 
PREDSTAVITEV MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA MED LOKALNIMI UPRAVAMI V GORATIH OBMOČJIH
 
Trbiž, dvorana Kulturnega centra, 17. JUNIJ 2005
 
 
DOPOLDNE - PREDSTAVNIKI INSTITUCIJ
 
9.45 – Prijava
 
10.00 - POZDRAVI ORGANIZATORJEV IN GOSTOV
 
10.30 - PREDSTAVITEV RAZVOJNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE ZA OBMEJNA OBMOČJA ITALIJE (AD FJK - Franco Jacop)
11.00 - PREDSTAVITEV RAZVOJNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE ZA OBMEJNA OBMOČJA SLOVENIJE (ARR - Bojan Suvorov)
11.30 KONKRETNE MOŽNOSTI IN PROGRAMI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA - IZKUŠNJE, DOBRE PRAKSE IN BODOČE MOŽNOSTI (Euroservis - Erik Švab)
12.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
 
13.00 - ODMOR
 
POPOLDAN - OBČINSKI USLUŽBENCI IN FUNKCIONARJI
 
14.30 - Predstavitev možnosti čezmejnega sodelovanja v Deželi FJK (AD FJK - Eugenio Ambrosi)
15.00 - Predstavitev možnosti v čezmejnega sodelovanja Sloveniji (ARR - Tatjana Rener)
15.30 - Projektiranje: od projektne ideje do sestave prijavnice in budgeta – konkretni napotki za delo na projektih (Euroservis - Erik Švab)
16.00 - Postopki in zakonodaja, ki jih morajo poznati javni uslužbenci in funkcionarji v Italiji in Sloveniji za izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja (Mitja Ozbič)
16.30 - Postopki in zakonodaja, ki jih morajo poznati javni uslužbenci in funkcionarji v Italiji in Sloveniji za izvajanje projektov čezmejnega sodelovanja (Aleksij Mužina)
17.00 - Razprava in zaključki

 

 

 

  

ta splet je delno finansiran s programom
Interreg Italija-Slovenija 2000-2006