Preskoči na vsebino | Preskoči na navigacijo

Osebna orodja
Sekcije

Zastavljeni cilji in pričakovani rezultati

Zastavljeni cilji in pričakovani rezultati
 
Glavni cilj, ki ga želimo doseči, je večja integracija med obema jezikovnima in kulturnima skupnostma (italijansko in slovensko) preko večjega in stalnega dolgotrajnega sodelovanja med občinskimi upravami na podlagi trdne izkušnje in stikov, ki so bili vzpostavljeni že v prejšnjih letih. S temi dejavnostmi se želijo okrepiti skupna prizadevanja za preseganje ovir, ki izhajajo iz jezikovnih različnosti in iz razlik med upravnimi, pravnimi, socialnimi, izobraževalnimi in kulturnimi sistemi obeh držav.

V popolnem sozvočju z duhom razpisa namerava projekt spodbujati, krepiti in utrjevati čezmejni dialog med partnerskimi občinami in drugimi lokalnimi družbeno-kulturnimi stvarnostmi, tako da vabi k sodelovanju zlasti združenja in strukture slovenske manjšine v Italiji. S tem se želijo spodbuditi krajevne samouprave, da načrtujejo in izvajajo strategije za skupni razvoj ter da krepijo izmenjavo izkušenj in znanj za razvijanje drugih skupnih projektov.

Natančneje se želi podpirati uresničevanje storitev, dejavnosti, prireditev in srečanj, ki naj služijo kot sredstvo za boljšo integracijo med obema narodoma in ki naj omogočijo, da se dosežejo sledeči dejanski rezultati:
- Vzpostavitev tesnejšega dialoga in sodelovanja med institucijami, ki delujejo na obmejnem območju;
- Izmenjava izkušenj in znanj;
- Krepitev poznavanja stvarnosti krajevnih narodnostnih manjšin;
- Promocija izobraževanja in integacije večinskega in manjšinskega naroda, ki živita vzdolž obmejnega pasu;
- Povečanje ponudbe storitev, za katere so pristojne občinske uprave;
- Uvedba inovativnih metodologij in skupnih projektov, ki se bodo izvajali s slovenskimi občinskimi upravami;
- Organizacija prireditev in izmenjav na kulturnem in športnem področju;
- Proslavitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

  

ta splet je delno finansiran s programom
Interreg Italija-Slovenija 2000-2006